REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МХЕ „Демићка“

18.09.2019.

Рјешење о измјени Рјешења о утврђивању права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Инцел 2“

12.09.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Атлантик“

12.09.2019.

Закључак о рјешавању спора – Брчин Душан, Крупа на Уни

05.09.2019.

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

04.09.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Војскова“

04.09.2019.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Крекавице 1“

04.09.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „МЕ – солар“

03.09.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Инцел 2“

03.09.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Електро Добој – Теслић“

13.08.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „ЕФТ Солар“

13.08.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Љубиње ЗЈ 142 kWp“

24.07.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Еко Енергетика 5“

24.07.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Еко Енергетика 4“

24.07.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Еко Енергетика 3“

24.07.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Еко Енергетика 2“

24.07.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – СЕ „Еко Енергетика 1“

24.07.2019.

Закључак о одржавању формалне расправе – Благојевић Радован, Бања Лука

16.07.2019.

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „МИНЕРВА ХОТЕЛ ДРИНА“ д.о.о. Бијељина

15.07.2019.

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Електро Добој – Теслић“

15.07.2019.
Copyright © 2024