REERS

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „МИНЕРВА ХОТЕЛ ДРИНА“ д.о.о. Бијељина

15.07.2019.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 117. редовној сједници, одржаној 11. јула 2019. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „МИНЕРВА ХОТЕЛ ДРИНА“ д.о.о. Бијељина (ћирилица)

Zaključak o održavanju formalne rasprave u postupku rješavanja spora – „MINERVA HOTEL DRINA“ d.o.o. Bijeljina (latinica)

Copyright © 2024