REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 15“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 14“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 13“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 12“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 11“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 10“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 9“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 8“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 7“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 6 „

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 5“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 4“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 3“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 2“

30.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Termo Energy Solar 1“

30.04.2024.

Рјешење о усвајању захтјева за продужење ППП – МХЕ „Самар“

30.04.2024.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрења ППП – ФНЕ „POWER“

26.04.2024.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани ПГ – „Рафинерија нафте Брод“ а.д.

26.04.2024.

Закључак о одбацивању захтјева за издавање сертификата – МХЕ „Бочац“

25.04.2024.

Рјешење о измјени сертификата за ПП – МСФЕ „Браварија Пиле“

25.04.2024.
Copyright © 2024