REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Новаковићи“

05.12.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Медна“

05.12.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука

02.12.2022.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – „Бијељина – Гас“ д.о.о. Бијељина

01.12.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ХЕВ“ а.д. Мркоњић Град

30.11.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије „GREEN ENERGY“д.о.о.

30.11.2022.

Закључак о рјешавању спора – Бојана Арсенић, Бања Лука

24.11.2022.

Закључак о рјешавању спора – Копрен Драго, Бања Лука

24.11.2022.

Закључак о рјешавању спора – Пејашиновић Гојко, Нова Топола

24.11.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 4“

18.11.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 3“

18.11.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 2“

18.11.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 1“

18.11.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ОИЕ“ Зворник

18.11.2022.

Рјешење о давању сагласности на Правила о раду транспортног система природног гаса

15.11.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – „ПРВО ГАСНО ДРУШТВО“ д.о.о. Зворник

14.11.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСФЕ „Браварија Пиле“

14.11.2022.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – 50 kW „МСЕ COMP ASTOR 50 kW“

14.11.2022.

Закључак о јавном разматрању Нацрта тарифног система за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже

13.11.2022.

Закључак о јавном разматрању, Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о методологији за утврђивање цијене јавног и резервног снабдијевања ел. енергијом

13.11.2022.
Copyright © 2024