REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Татић-солар“

29.03.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

29.03.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ „Говза Б-Г-1-Јелеч“

22.03.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о промјени снабдијевача природним гасом

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „ЕТМаx 4“д.о.о. Бања Лука

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Торич 3“

22.03.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Стопани 2“

22.03.2019.

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – СЕ „Будисавље“

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Тромеђа 1“

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Тромеђа 2“

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Солар 4“

22.03.2019.

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Мjешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука

22.03.2019.

Закључак о спајању Захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај производње ел. енергије – „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње

20.03.2019.

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај производње ел. енергије – „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње

20.03.2019.

Закључак о спајању Захтјева за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана – „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње

20.03.2019.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана – „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње

20.03.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о изградњи директних гасовода

08.03.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о цертификацији оператера транспортног система природног гаса

20.02.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца и поступку промјене снабдјевача

20.02.2019.
Copyright © 2021