REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о усвајању захтјева за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Чемерно“

22.05.2023.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Батковићи 7“

19.05.2023.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Озон 1“

19.05.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из ОИЕ

19.05.2023.

Закључак о рјешавању спора – Здравко Крнетић, Залужани

27.04.2023.

Закључак о рјешавању спора – Саша Марјановић, Бања Лука

27.04.2023.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „SWISS INŽENJERING“ д.о.о. Требиње

27.04.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Озон 1“

26.04.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Батковићи 7“

26.04.2023.

 Рјешење о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

26.04.2023.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

26.04.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – СЕ „Еко енергетика 5“

26.04.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – СЕ „Еко енергетика 4“

26.04.2023.

Рјешење о укидању Рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука

26.04.2023.

Рјешење о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије произведене у МХЕ „Дуб“

25.04.2023.

Рјешење о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије произведене у МХЕ „Устипрача“

25.04.2023.

Рјешење о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије произведене у МХЕ „До“

25.04.2023.

Рјешење о одбијању захтјева МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње за покретање поступка издавања и издавање гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Бочац 2“

19.04.2023.

Закључак о рјешавању спора – „ХОТЕЛ-ПРИЈЕДОР“ а.д. Приједор

19.04.2023.

Закључак о рјешавању спора – Гордана Маричић, Прњавор

13.04.2023.
Copyright © 2024