REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Вуковић Вељко, Бања Лука

13.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Копрена Боро, Бања Лука

13.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ћетојевић Зоран, Бања Лука

12.02.2020.

Рјешење о измјени рјешења о утврђивању права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „БК2“

11.02.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Јабланица“

11.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Шипка Момир, Бања Лука

10.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Граховић Мустафа, Бања Лука

10.02.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „БК2“

28.01.2020.

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

28.01.2020.

Закључак о рјешавању спора – Павловић Ћурлић Дарија, Бања Лука

27.01.2020.

Закључак о рјешавању спора – Новаковић Момир, Бања Лука

27.01.2020.

Закључак о рјешавању спора – Вученовић Љуба, Бања Лука

27.01.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ковачевић Божидар, Омарска

27.01.2020.

Рјешење о давању сагласности на „Правила и тарифе за прикључење на тарифни систем природног гаса“

27.01.2020.

Рјешење о издавању дозволе за дистрибуцију ел. енергије –  МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука

21.01.2020.

Рјешење о издавању дозволе за дистрибуцију ел. енергије – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње

21.01.2020.

Рјешење о издавању дозволе за дистрибуцију ел. енергије – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

21.01.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 2“

31.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 3“

31.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 1“

31.12.2019.
Copyright © 2021