REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење ППП – ФНЕ „Брусна 1“

04.06.2024.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење ППП – ФНЕ „Брусна 3“

04.06.2024.

Закључак о обустављању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Братач 1“ – МСЕ „Братач 10“

04.06.2024.

Закључак о спајању захтјева – МСЕ „Братач 1-10“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „Драгаљевац 8“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „Драгаљевац 7“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „Драгаљевац 6“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „Чађевица 10“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „Чађевица 9“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „Чађевица 8“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – ФНЕ „Eco Solar Mokro“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „Машићи 4“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „Машићи 3“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „Машићи 1“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „LPG Solar 2“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП -МСЕ „LPG Solar 1“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу ПП – ФНЕ „Солар Прибој 3“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу права на подстицај – ФНЕ „Солар Прибој 2“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МСЕ „Подтухор 3“

04.06.2024.

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МСЕ „Подтухор 2“

04.06.2024.
Copyright © 2024