REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Вујичић Рајко, Челинац

15.03.2023.

Закључак о рјешавању спора – Миладинка Микаћ, Челинац

15.03.2023.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

10.03.2023.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај – МХЕ „Грабовичка ријека“

10.03.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Калиновик

09.03.2023.

Рјешење о измјени рјешења о давању сагласности на Цјеновник нестандардних услуга ОДС-ова

28.02.2023.

 Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „Електродистрибуција“ а.д. Пале

21.02.2023.

Закључак о рјешавању спора -Милица Вукић, Бијељина

20.02.2023.

Закључак о одржавању формалне расправе – „Некретнине Котур“ д.о.о. Козарска Дубица

20.02.2023.

Закључак о рјешавању спора – Светлана Маринковић, Бијељина

20.02.2023.

Закључак о рјешавању спора – Цвјетковић Далибор, Бијељина

20.02.2023.

Закључак о рјешавању спора – Марица Перић, Бијељина

17.02.2023.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Бистрица Б-5а“

17.02.2023.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Студена“

17.02.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом-Бијељина-Гас д.о.о. Бијељина

17.02.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом-„Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

17.02.2023.

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период од 01.01.2023.-31.03.2023.године

30.01.2023.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „М ФАРМ“ д.о.о.

26.01.2023.

Одлука о висини референтне тржишне цијене електричне енергије у систему подстицаја

19.01.2023.

Рјешење о предузимању мјера, број 01-20-1/23/Р-61-3

18.01.2023.
Copyright © 2023