REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Продукт 1”

12.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Бела 1”

12.04.2021.

Рјешење о одобрењу дјелимичног права на подстицај за производњу у МСЕ „Озон 4”

12.04.2021.

Закључак о одржавању формалне расправе – с.п. „Мотел Драгана“ Бања Лука

09.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „Продукт 1”

08.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „XT Solar 2”

08.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „XT Solar 1”

08.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „Бела 1”

08.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „Озон 4”

08.04.2021.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Елта Кабел д.о.о. Добој

02.04.2021.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирослав Ћопић, Бања Лука

02.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у Малој соларној електрани „Озон 3“

01.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у Малој соларној електрани „Озон 2“

01.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у Малој соларној електрани „Озон 1“

01.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ „Крупац”

26.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Озон 3”

25.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Озон 2”

25.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Озон 1”

25.03.2021.

Рјешење о давању сагласности на „Опште услове за снабдијевање природним гасом” Акционарском друштву „Рафинерија нафте Брод“

25.03.2021.

Рјешење о издавању дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом – „Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

25.03.2021.
Copyright © 2021