REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 1“

16.10.2019.

Закључак о рјешавању спора – „UNIQUE BLU“ д.о.о. Бања Лука

15.10.2019.

Закључак о рјешавању спора – Црнобрња Милорад, Бања Лука

11.10.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Рјешења о измјени и допуни дозволе за изградњу ХЕ „Улог“

11.10.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Тркља 2“

11.10.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Тркља 1“

11.10.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

09.10.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Демићка“

09.10.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Студена“

09.10.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Кијево 2“

09.10.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Инцел“

09.10.2019.

Одлука о усвајању Измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, септембар 2019.

26.09.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – Когенеративно постројење на биомасу „ФАГУС“

20.09.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „МЕ – солар“

20.09.2019.

Закључак о одбацивању Захтјева за одобрење права на подстицај – Сандић Душан, Зворник

20.09.2019.

Закључак о одбацивању Захтјева за одобрење права на подстицај – Ребић Владимир, Зворник

20.09.2019.

Закључак о одбацивању Захтјева за одобрење права на подстицај – Жепинић Златомир, Бијељина

20.09.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МХЕ „Студена“

20.09.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МСЕ „Атлантик“

18.09.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МХЕ „Жираја II“

18.09.2019.
Copyright © 2024