REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „МС Солар 2“

25.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „МС Солар 1“

25.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Торич 3“

25.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификат за производно постројење – МСЕ „МС Солар 2“

20.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „МС Солар 1“

20.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Торич 3“

20.12.2019.

Закључак о рјешавању спора – Врањеш Новица, Бања Лука

20.12.2019.

Закључак о рјешавању спора – Ракић Слободан, Бања Лука

20.12.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Штедрић 1“

18.12.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Отоке 1“

18.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећанка 2“

18.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећанка 1“

18.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – Фотонапонска електрана „Сунце 1“

18.12.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Пртић Драган, Бања Лука

18.12.2019.

Рјешење о издавању сертификата за МСЕ „Сунце 1“

10.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за МСЕ „Билећанка 2“

10.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за МСЕ „Билећанка 1“

10.12.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње

06.12.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. Бања Лука

06.12.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – „Електродистрибуција“ а.д. Пале

06.12.2019.
Copyright © 2024