REERS

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МХЕ „Жираја II“

18.09.2019.

УСВАЈА СЕ захтјев подносиоца „МЕГА ЕЛЕКТРИК“ Привредно друштвo за производњу електричне енергије а.д. Лакташи, матични број 11018017, јединствени идентификациони број 4402601700005, за издавање Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Жираја II“…

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МХЕ Жираја II (ћирилица)

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МХЕ Жираја II (латиница)

Copyright © 2024