REERS

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МСЕ „Атлантик“

18.09.2019.

УСВАЈА СЕ захтјев подносиоца „MADRA“ друштво са ограниченом одговорношћу Челинац, матични број 01455842, јединствени идентификациони број 4401133800009, за издавање Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Атлантик“…

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МСЕ Атлантик(ћирилица)

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МСЕ Атлантик (латиница)

Copyright © 2024