REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Дакић Миленко, Бања Лука

19.06.2020.

Закључак о прекидању поступка издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Миљацка“

18.06.2020.

Закључак о прекидању поступка издавања сертификата за производно постројење – МХЕ „Миљацка“

18.06.2020.

Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије у МХЕ „Медна“

12.06.2020.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење МХЕ „Главица“

10.06.2020.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење МХЕ „Ситонија“

10.06.2020.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење МХЕ „Голубача“

10.06.2020.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку: Бранко Зрнић, Бања Лука

09.06.2020.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку: Рајко Штековић, Бања Лука

09.06.2020.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку: Стојанка Малић, Бања Лука

09.06.2020.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Дуб“

04.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Партало Слађана, Бања Лука

04.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Благојевић Далибор, Бања Лука

04.06.2020.

Закључак о рјешавању спора: Ороз Мира, Бања Лука

04.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Цвијетић Љиљана, Бања Лука

04.06.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

28.05.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Влахиња 1“

27.05.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Кијево 2“

27.05.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Кућна турбина“

27.05.2020.

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Медна“

26.05.2020.
Copyright © 2021