REERS

Odluke i zaključci

Zaključak o rješavanju spora – Vuković Veljko, Banja Luka

13.02.2020.

Zaključak o rješavanju spora – Koprena Boro, Banja Luka

13.02.2020.

Zaključak o rješavanju spora – Ćetojević Zoran, Banja Luka

12.02.2020.

Rješenje o izmjeni rješenja o utvrđivanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MHE „BK2“

11.02.2020.

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj – MHE „Jablanica“

11.02.2020.

Zaključak o rješavanju spora – Šipka Momir, Banja Luka

10.02.2020.

Zaključak o rješavanju spora – Grahović Mustafa, Banja Luka

10.02.2020.

Rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje – MHE „BK2“

28.01.2020.

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere – MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale

28.01.2020.

Zaključak o rješavanju spora – Pavlović Ćurlić Darija, Banja Luka

27.01.2020.

Zaključak o rješavanju spora – Novaković Momir, Banja Luka

27.01.2020.

Zaključak o rješavanju spora – Vučenović Ljuba, Banja Luka

27.01.2020.

Zaključak o rješavanju spora – Kovačević Božidar, Omarska

27.01.2020.

Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila i tarife za priključenje na tarifni sistem prirodnog gasa“

27.01.2020.

Rješenje o izdavanju dozvole za distribuciju el. energije –  MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka

21.01.2020.

Rješenje o izdavanju dozvole za distribuciju el. energije – MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje

21.01.2020.

Rješenje o izdavanju dozvole za distribuciju el. energije – MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale

21.01.2020.

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE „Bileća 2“

31.12.2019.

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE „Bileća 3“

31.12.2019.

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE „Bileća 1“

31.12.2019.
Copyright © 2021