REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Новаковић Момир, Бања Лука

27.01.2020.

Закључак о рјешавању спора – Вученовић Љуба, Бања Лука

27.01.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ковачевић Божидар, Омарска

27.01.2020.

Рјешење о давању сагласности на „Правила и тарифе за прикључење на тарифни систем природног гаса“

27.01.2020.

Рјешење о издавању дозволе за дистрибуцију ел. енергије –  МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука

21.01.2020.

Рјешење о издавању дозволе за дистрибуцију ел. енергије – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње

21.01.2020.

Рјешење о издавању дозволе за дистрибуцију ел. енергије – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

21.01.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 2“

31.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 3“

31.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 1“

31.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 4“

31.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 4“

31.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 3“

31.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 2“

31.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 1“

31.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Солар 4“

30.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Љубиње 3Ј 142 kWp“

30.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Солар 4“

30.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „Љубиње 3Ј 142 kWp“

30.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Делта“

27.12.2019.
Copyright © 2021