REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период од 01.01.2020.-31.03.2020. године

27.02.2020.

Закључак о исправци рјешења – МХЕ „БК2“

24.02.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

18.02.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 2“

18.02.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 1“

18.02.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Тромеђа 2“

14.02.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Тромеђа 1“

14.02.2020.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – ФСЕ „250 kWp Братунац“, Д.O.O. „Green Energy-R“ Братунац

14.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ђемил Хусић, Челинац

13.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ђурић Борка, Бања Лука

13.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Вуковић Вељко, Бања Лука

13.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Копрена Боро, Бања Лука

13.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ћетојевић Зоран, Бања Лука

12.02.2020.

Рјешење о измјени рјешења о утврђивању права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „БК2“

11.02.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Јабланица“

11.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Шипка Момир, Бања Лука

10.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Граховић Мустафа, Бања Лука

10.02.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „БК2“

28.01.2020.

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

28.01.2020.

Закључак о рјешавању спора – Павловић Ћурлић Дарија, Бања Лука

27.01.2020.
Copyright © 2021