REERS

Рјешење о укидању рјешења о издавању и измјенама дозволе за производњу ел. енергије, „ЕТМax”

08.12.2023.

Укидају се Рјешења о издавању и измјенама дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије број 01-164-8/22/P-35-146 од 19.05.2022. године, број 01-164-16/22/P-39-197 од 23.06.2022. године, број 01-164-27/22/P-52-359 од 07.10.2022. године, број 01-191-8/23/P-67-75 од 25.04.2023. године и број 01-428-6/23/P-77-195 од 12.10.2023. године, кориснику дозволе  „ETMax“ д.о.о. Бања Лука…

Рјешење број: 01-428-13/23/Р-82-249 (ћирилица)

Рјешење број: 01-428-13/23/Р-82-249 (латиница)

Copyright © 2024