REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу ПП – МСЕ „Подтухор 1“

04.06.2024.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФНЕ „BAS ENERGY“

03.06.2024.

Рјешење о измјени сертификата за производно постројење – МХЕ „Крупац“

03.06.2024.

Рјешење о издавању сертификата – ФНЕ „Солар Прибој 1“

03.06.2024.

Рјешење о издавању сертификата – ФНЕ „Стјенице 2“

03.06.2024.

Рјешење о издавању сертификата – ФНЕ „Стјенице 1“

03.06.2024.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „K&A Solar“

03.06.2024.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФНЕ „Миљено“

03.06.2024.

Рјешење о измјени дозволе за обављање дјелатности производње ее – „САС“ д.о.о. Прибој

03.06.2024.

Закључак о рјешавању спора – Крајишник Петар, Прњавор

03.06.2024.

Закључак о рјешавању спора – Зоран Пуцаревић, Котор Варош

03.06.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Trimix Krov“

31.05.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Longi“

31.05.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „КРЕМЕН“

31.05.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Бранешци 5“

31.05.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Бранешци 4“

31.05.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Бранешци 3“

31.05.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Бранешци 2“

31.05.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Бранешци 1“

31.05.2024.

Закључак о спајању захтјева за одобрење ппп – МСЕ „ХС 3“ – „ХС 10“

31.05.2024.
Copyright © 2024