REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „ЈУБ СОЛАР 2“

25.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „ЈУБ СОЛАР 1“

25.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Баре 3“

25.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Баре 2“

25.04.2024.

Рјешење о одобрењу ПП – МСЕ „Којо Комерц“

25.04.2024.

Рјешење о одобрењу ПП – МСЕ „Влахиња“

25.04.2024.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МСЕ „Тулумовић“

25.04.2024.

Закључак о одбацивању захтјева за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Солар 5“

25.04.2024.

Закључак о обустављању поступка за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МСЕ „Солар 1“ – МСЕ „Солар 5“

25.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Стјенице 2“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Штит 1“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „СА СОЛАР“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 8“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Татјана 2“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Рогошина 2“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Трошељи“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Којо Комерц“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 10“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 9“

19.04.2024.

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „АУСТРОНЕТ“

19.04.2024.
Copyright © 2024