REERS

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „COMP – ASTOR 8“

26.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 100. редовној сједници, одржаној 25. јуна 2024. године, у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ COMP ASTOR 8 (латиница)

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ COMP ASTOR 8 (ћирилица)

Copyright © 2024