REERS

 Закључак о одбацивању захтјевa за одобрењу ППП – МСЕ Луг 1, Луг 2, Луг 5, Луг 6 и Луг 10

26.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 100. редовној сједници, одржаној 25. јуна 2024. године, у Требињу, донијела…

Закључак о одбацивању захтјеву за одобрењу ППП – МСЕ Луг 1, Луг 2, Луг 5, Луг 6 и Луг 10 (ћирилица)

Закључак о одбацивању захтјеву за одобрењу ППП – МСЕ Луг 1, Луг 2, Луг 5, Луг 6 и Луг 10 (латиница)

Copyright © 2024