REERS

Закључак о утврђеном нацрту дозволе за обављање дјелатности производње ее – „ЕРС“ мале хидроелектране д.о.о. Фоча

25.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 100. редовној сједници, одржаној 25.06.2024. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о утврђеном нацрту дозволе за обављање дјелатности производње ее – ЕРС мале хидроелектране доо Фоча (латиница)

Закључак о утврђеном нацрту дозволе за обављање дјелатности производње ее – ЕРС мале хидроелектране доо Фоча (ћирилица)

 

Copyright © 2024