REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о промјени снабдјевача природним гасом

22.03.2019.

Обавјештење о одржавању 108. редовне сједнице

22.03.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ „Говза Б-Г-1-Јелеч“ и одржавању опште расправе

22.03.2019.

Обавјештење о одлагању 106. редовне сједнице

18.03.2019.

Обавјештење о одржавању 107. редовне сједнице

15.03.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе – „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука

15.03.2019.

Обавјештење о одржавању 106. редовне сједнице

13.03.2019.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње – „Солар 1“ д.о.о. Билећа

13.03.2019.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац

13.03.2019.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње – „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука

13.03.2019.

Обавјештење о ​пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Табаковић“ д.о.о. Билећа

13.03.2019.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње – „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац

13.03.2019.

Обавјештење о пријему пет захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Еол први“ д.о.о. Невесиње

13.03.2019.

Обавјештење о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о изградњи директних гасовода

08.03.2019.

Обавјештење о одржавању 105. редовнe сједницe

01.03.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Торич 1“

27.02.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука

25.02.2019.

Обавјештење о одржавању 104. редовне сједнице

22.02.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ „Бочац 2“

20.02.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача

20.02.2019.
Copyright © 2023