REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Влахиња 1“

10.06.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – Мала соларна електрана „Торич 2“

07.06.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Kрекавице 1“

07.06.2019.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“

06.06.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије – МХЕ „Иломска“

06.06.2019.

Обавјештење о одржавању 114. редовне сједнице

31.05.2019.

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије – МХЕ „Грабовица“ и МХЕ „Млечва“

24.05.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Бјеловук Симо, Градишка

23.05.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Видовић Драго, Мркоњић Град

23.05.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање ел. енергијом

23.05.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом – „САРАЈЕВО – ГАС“ а.д. Источно Сарајево

20.05.2019.

Обавјештење о одржавању 113. редовне сједнице

17.05.2019.

Обавјештење о одржавању 112. редовне сједнице

08.05.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Торич 2“

19.04.2019.

Обавјештење о одржавању 111. редовне сједнице

16.04.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње ел. енергије из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

15.04.2019.

Обавјештење о одржавању 110. редовне сједнице

09.04.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије – МХЕ „Крушево Брдо“

05.04.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

05.04.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Подивич“

04.04.2019.
Copyright © 2024