REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

28.05.2020.

Регулаторној комисија за енергетику Републике Српске је обавјештењем број 01-142-6/20 од 14.05.2020. године обавијестила јавност да је, на 143. редовној сједници, утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Миљацка“ у поступку издавања дозволе по захтјеву привредног друштва „GREEN ENERGY“ д.о.о. ПАЛЕ…

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Миљацка (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Миљацка (латиница)

 

Copyright © 2024