REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Ката Ђукић, Бања Лука

08.06.2023.

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева привредног друштва „Сарајево гас“ а.д. Источно Сарајево за одобрење тарифних ставова за кориснике транспортног система

08.06.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електичном енергијом – „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о.

02.06.2023.

Обавјештење о одржавању 69. редовне сједнице

26.05.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Бранислав Радиновић, Градишка

22.05.2023.

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „ДУГА КОМЕРЦ“ д.о.о. Соколац

22.05.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Драган Вучић, Бања Лука

22.05.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из ОИЕ

19.05.2023.

Обавјештење о одржавању 68. редовне сједнице

12.05.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Здравко Крнетић, Залужани

27.04.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Саша Марјановић, Бања Лука

27.04.2023.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „До“

25.04.2023.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Батковићи 7“ и МСЕ „Озон 1“

19.04.2023.

Обавјештење о одржавању 67. редовне сједнице

19.04.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – „ХОТЕЛ-ПРИЈЕДОР“ а.д. Приједор

19.04.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Гордана Маричић, Прњавор

13.04.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Миле Бојић, Угљевик

13.04.2023.

Обавјештење о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука

13.04.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „SWISS INŽENJERING“ д.о.о. Требиње

12.04.2023.

Обавјештење о одржавању 66. редовне сједнице

07.04.2023.
Copyright © 2024