REERS

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном захтјеву за измјену сертификата – МХЕ „Крупац“

21.05.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – МСЕ „K&A Solar“

21.05.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – ФНЕ „BAS ENERGY“

21.05.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – ФНЕ „Солар Прибој 1“

21.05.2024.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње ее – „САС“ д.о.о. Прибој

21.05.2024.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата – ФНЕ „Стјенице 1“ и „Стјенице 2“

16.05.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – ФНЕ „Миљено“

16.05.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – ЗЕВ „З-16“ Зворник

16.05.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Зоран Јешић, Бања Лука

16.05.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Трнинић Раде, Нова Топола

16.05.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Ракита Миле, Шипово

16.05.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Драгица Јонџа, Бања Лука

16.05.2024.

Обавјештење о одржавању 96. редовне сједнице

10.05.2024.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата – МСЕ „Агинци 2“ и МСЕ „Влашковци“

08.05.2024.

 Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – МСЕ „Подтухор 2“ и „Подтухор 3“

25.04.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – МСЕ „Подтухор 1“

25.04.2024.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МСЕ „Тулумувић“

25.04.2024.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за пп – МСЕ „Рогошина“ и МСЕ „Рогошина 2“

23.04.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ПП – МХЕ „Отоке 1“

22.04.2024.

Обавјештење о одржавању 95. редовне сједнице

19.04.2024.
Copyright © 2024