REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах „д.о.о. Бања Лука

31.03.2023.

Обавјештење о одржавању 65. редовне сједнице

24.03.2023.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Биогасна електрана „Buffalo Energy GOLD-MG“

20.03.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Вујичић Рајко, Челинац

15.03.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Миладинка Микаћ, Челинац

15.03.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Калиновик

09.03.2023.

Обавјештење о одржавању 64. редовне сједнице

03.03.2023.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

02.03.2023.

Саопштење за власнике објеката (кућа и викендица) који се периодично користе и који су прикључени на 0,4 kv напонски ниво

28.02.2023.

Саопштење за јавност о могућностима промјене тарифне групе из категорије остале потрошње

28.02.2023.

Обавјештење о одржавању 1. ванредне сједнице

28.02.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Милица Вукић, Бијељина

20.02.2023.

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „НЕКРЕТНИНЕ КОТУР“ д.о.о. Козарска Дубица

20.02.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Светлана Маринковић, Бијељина

20.02.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Далибор Цвјетковић, Бијељина

20.02.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Марица Перић, Бијељина

17.02.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-„Бијељина-Гас“ д.о.о. Бијељина

17.02.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-„Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

17.02.2023.

Обавјештење о одржавању 63. редовне сједнице

10.02.2023.

 Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Бистрица Б-5а“

08.02.2023.
Copyright © 2023