REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

15.05.2020.

Друштвo са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“), поднијело је 18.02.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Миљацка“, на ријеци Миљацки…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Миљацка (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Миљацка (латиница)

Copyright © 2024