REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Медна“

26.05.2020.

Друштво с ограниченом одговорношћу „Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ“ Бања Лука, поднијело је 10.03.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске захтјев за продужење дозволе подношењем Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Медна“, на ријеци Сани…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Медна (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Медна (латиница)

 

Copyright © 2024