REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Главица“

16.04.2020.

Привредно друштво за производњу, пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије „БББ“ д.о.о. Шипово, поднијело је 14.11.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Главица“, на ријеци Пливи…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ Главица (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ Главица (латиница)

Copyright © 2024