REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Самарџић Дражен, Лакташи

28.04.2020.

На 142. редовној сједници одржаној дана 28.04.2020. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Самарџић Дражена из Лакташа, заступаног по пуномоћнику Вукојевић Милани, адвокату из Бањалуке, против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње,  ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Самарџић Дражен, Лакташи (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Самарџић Дражен, Лакташи (латиница)

 

Copyright © 2024