REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 172. редовне сједнице

09.03.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Бициклистички клуб БСК, Бања Лука

08.03.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Црква Светог Пророка Илије, Горња Мравица

08.03.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ – МХ „Електропривреда Републике Српске“

08.03.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Обале 1“, „Обале 2“ и „Обале 3“

05.03.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Maltex 1“ и „Maltex 2“

05.03.2021.

Обавјештење о одржавању 171. редовне сједнице

05.03.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Херц 3“

05.03.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Торич 4“

05.03.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – „Фотонапонска соларна електрана 250 kWp Братунац“

05.03.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање Сертификата за производна постројења – МСЕ „РНБ Солар 1“, „РНБ Солар 2“, „РНБ Солар 3“ и „РНБ Солар 4“

05.03.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Штедрић 1“

01.03.2021.

Обавјештење о одржавању 170. редовне сједнице

26.02.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Јурошевић Миладин, Зворник

22.02.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Заједница етажних власника у улици Рајка Боснића, Бања Лука

22.02.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“

19.02.2021.

Обавјештење о одржавању 169. редовне сједнице

12.02.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Штедрић 1“

10.02.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – „Casamassima“ д.о.о. Бања Лука

04.02.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Тули 1“, „Тули 2“, „Тули 3“ и „Тули 4“

28.01.2021.
Copyright © 2024