REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука

14.02.2022.

Друштво с ограниченом одговорношћу за заштиту на раду и од пожара „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, поднијело је 21.10.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-ЗАШТИТА д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-ЗАШТИТА д.о.о. Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024