REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ОИЕ Богатићи и Месићи“ д.о.о. Пале

16.02.2022.

Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, поднијело је 09.12.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије . ОИЕ Богатићи и Месићи д.о.о. (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије . ОИЕ Богатићи и Месићи д.о.о. (латиница)

 

Copyright © 2024