REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење МСЕ „Будисавље“

13.01.2022.

„ЕКО-ПЛАН“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука поднијело је дана 02.12.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Соларну електрану „Будисавље“, Општина Невесиње…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење СЕ Будисавље (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење СЕ Будисавље (латиница)

 

Copyright © 2024