REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 177. редовне сједнице

01.04.2021.

Обавјештење о одржавању 176. редовне сједнице

01.04.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за Малу соларну електрану „Продукт 1“

01.04.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „XT Solar 1“ и МСЕ „XT Solar 2“

01.04.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за Малу соларну електрану „Бела 1“

01.04.2021.

Обавјештење о одржавању 175. редовне сједнице

26.03.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње – МСЕ „Озон 1”, МСЕ „Озон 2” и МСЕ „Озон 3”

26.03.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње – МХЕ „Крупац“

24.03.2021.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Остоја Ждрња, Мркоњић Град

24.03.2021.

Обавјештење о одржавању 174. редовне сједнице

19.03.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Озон 1“, „Озон 2″“Озон 3“ и „Озон 4“

18.03.2021.

Обавјештење о одржавању 173. редовне сједнице

17.03.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата – Биогасна електрана „Buffalo Energy Gold – MG“

16.03.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Крупац“

16.03.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Херц 3“

12.03.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Малтекс 1“ и МСЕ „Малтекс 2“

12.03.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Обале 1“, „Обале 2“ и „Обале 3“

12.03.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „РНБ Солар 1“, „РНБ Солар 2″,“РНБ Солар 3“ и „РНБ Солар 4“

12.03.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – Фотонапонска соларна електрана „250 kWp Братунац“

12.03.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Торич 4“

12.03.2021.
Copyright © 2024