REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Батковић 1“ – МСЕ „Батковић 10“

20.12.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од подносиоца захтјева „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производним постројењима са карактеристичним величинама и подацима како слиједи:

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Батковићи 1-10 (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Батковићи 1-10 (латиница)

Copyright © 2024