REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одоборење права на подстицај – МСЕ „Пађени 1“

30.11.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

26.11.2021.

Обавјештење о одржавању 20. редовне сједнице

26.11.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система

24.11.2021.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „Нискоградња Марјановић“ д.о.о. Приједор

16.11.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Кршић Слободан, Приједор

16.11.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

15.11.2021.

Обавјештење о одржавању 19. редовне сједнице

12.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ХТ Solar 2“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Мируше 5“, МСЕ „Мируше 6“ и МСЕ „Мируше 7“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“, „Мируше 4“, „Мируше 8“ „Мируше 9“ и „Мируше 10“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Кладари 1″,“Кладари 2″,“Кладари 3“ и „Кладари 4“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Тесла 4“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Продукт 2“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Пађени 1“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Зелени Јадар“

11.11.2021.

Обавјештење о одржавању 18. редовне сједнице

05.11.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Продукт 2“

03.11.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

01.11.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

01.11.2021.
Copyright © 2024