REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање производње електричне енергије – „БББ“ д.о.о. Шипово

21.04.2022.

Привредно друштво за производњу, пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије „БББ“ д.о.о. Шипово, поднијело је 16.02.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – БББ д.о.о. Шипово (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – БББ д.о.о. Шипово (латиница)

 

Copyright © 2024