REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Месићи – Нова“

22.03.2022.

Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале  поднијело је дана 06.12.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за пренос издатог сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Месићи – Нова“, Општина Рогатица, на Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Месићи – Нова (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Месићи – Нова (латиница)

 

Copyright © 2024