REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

18.02.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 1 “ и МСЕ „Тромеђа 2“

17.02.2020.

Обавјештење о одржавању 137. редовне сједнице

13.02.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Ђемил Хусић, Челинац

13.02.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Ђурић Борка, Бања Лука

13.02.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Вуковић Вељко, Бања Лука

13.02.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Копрена Боро, Бања Лука

13.02.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Ћетојевић Зоран, Бања Лука

12.02.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Шипка Момир, Бања Лука

10.02.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Граховић Мустафа, Бања Лука

10.02.2020.

Обавјештење о одржавању 136. редовне сједнице

07.02.2020.

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Тромеђа 1“ и МСЕ „Тромеђа 2“

06.02.2020.

Обавјештење о одлагању 135. редовне сједнице

04.02.2020.

Обавјештење о одржавању 135. редовне сједнице

31.01.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за цертификацију оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса “ ГАС ПРОМЕТ“

27.01.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Павловић Ћурлић Дарија, Бања Лука

27.01.2020.

Обавјешење о рјешавању спора – Новаковић Момир, Бања Лука

27.01.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Вученовић Љуба, Бања Лука

27.01.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Ковачевић Божидар, Омарска

27.01.2020.

Обавјештење о одржавању 134. редовне сједнице

17.01.2020.
Copyright © 2024