REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђивању Нацрта правилника о цертификацији оператера транспортног система природног гаса

20.02.2019.

Обавјештење о одржавању 103. редовне сједнице

15.02.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за МСЕ „Торич 1“

14.02.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за МХЕ „Студена 2“

11.02.2019.

Обавјештење о одржавању 102. редовне сједнице

01.02.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за МХЕ „Бочац 2“

29.01.2019.

Обавјeштeњe за јавност о Нацрту рјeшeња измјeна дозволe за управљањe транспортним систeмом за природни гас и дозвола за обављањe дјeлатности транспорта природног гаса

22.01.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – Мала соларна електрана „Цер“

21.01.2019.

Обавјештење о одржавању 101. редовне сједнице

16.01.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије у МХЕ „Миљацка“

03.01.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије у МХЕ „Крупац“

03.01.2019.
Copyright © 2023