REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Богатићи Нова“

22.03.2022.

Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале  поднијело је дана 06.12.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за пренос издатог сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Хидроелектрану „Богатићи Нова“, Општина Трново, на Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – ХЕ Богатићи Нова (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – ХЕ Богатићи Нова (латиница)

 

Copyright © 2024