REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Јабланица“

08.04.2022.

Друштво са ограниченом одговорношћу „ENERGREEN“ (зелена енергија) Вишеград, поднијело је дана 12.01.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Јабланица“, општине Вишеград и Рудо…

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Јабланица (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Јабланица (латиница)

Copyright © 2024