REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ „ХС 1“, „ХС 2“, „ХС 3“, „ХС 4“, „ХС 5“, „ХС 6“, „ХС 7“, „ХС 8“, „ХС 9“ и „ХС 10“

12.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ „Братач 1“, „Братач 2“, „Братач 3“, „Братач 4“, „Братач 5“, „Братач 6“, „Братач 7“, „Братач 8“, „Братач 9“ и „Братач 10″“

12.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Језеро 1“, МСЕ „Језеро 2“, МСЕ „Језеро 3“,МСЕ „Језеро 4“, МСЕ „Језеро 5“, МСЕ „Језеро 6“, МСЕ „Језеро 7″ и МСЕ“Језеро 8“

30.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕТМах 3“ и МСЕ „ЕТМах 4“

30.12.2020.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Ранко Ивановић, Лакташи

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 2“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 5“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 3“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 4“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Сунце 4“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Зрак 1“

29.12.2020.

Обавјештење о одржавању 166. редовне сједнице

25.12.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Вулић Олга, Бања Лука

25.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у произодном постројењу – МСЕ „Стјепић“

24.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „Ламинци 1“ и МСЕ „Ламинци 2“

24.12.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Сунце 4“

24.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Сунце 3“

24.12.2020.

Обавјештење о одржавању 165. редовне сједнице

24.12.2020.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Зрак 1“, МСЕ „Зрак 2“, МСЕ „Зрак 3“, МСЕ „Зрак 4“ и МСЕ „Зрак 5“

23.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Браварија Пиле 1“

23.12.2020.
Copyright © 2023