REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 28. редовне сједнице

25.02.2022.

Обавјештење о одржавању 27. редовне сједнице

25.02.2022.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Мируше 5“, „Мируше 6“ и „Мируше 7“

25.02.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Братач 9“

22.02.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Луг 4“, „Луг 7“ и „Луг 8“

22.02.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Геонова 9“, „ХС 2“ и „ХС 5“

22.02.2022.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“, „Кладари 2“, „Кладари 3“ и „Кладари 4“

21.02.2022.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Електро Добој – Теслић“

21.02.2022.

Обавјештење о одржавању 26. редовне сједнице

21.02.2022.

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата – МСЕ „Геонова 7“, „Геонова 8“ и „ХС 1“

18.02.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Геонова 4“

18.02.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Геонова 3“

18.02.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Геонова 2“

18.02.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Геонова 1“

18.02.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – „АРКОНИМО“ д.о.о. Дервента

16.02.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Драган Дуцановић, Бања Лука

16.02.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Драгана Вукша, Бања Лука

16.02.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ОИЕ Богатићи и Месићи“ д.о.о. Пале

16.02.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука

14.02.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 5“, „Мируше 6“ и „Мируше 7“

11.02.2022.
Copyright © 2024