REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

13.04.2022.

Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“, поднијело је 12.11.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности управљање постројењем за компримовани природни гас…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – А.Д. Рафинерије нафте Брод (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – А.Д. Рафинерије нафте Брод (латиница)

Copyright © 2024