REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одоборење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „Дијамант 2“ и МСЕ „Дијамант 3“

06.10.2020.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „SEЕCO 1“, МСЕ „SEЕCO 2“ и МСЕ „SEЕCO 3“

06.10.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Дивич“

06.10.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Милијевић Ранко, Костајница

05.10.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Чекић Сања, Градишка

05.10.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – “ZEPTER INTERNATIONAL KD“ д.о.о. Козарска Дубица

02.10.2020.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за изградњу – МХЕ „Медош“

02.10.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Дијамант“

28.09.2020.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Дивич“

25.09.2020.

Обавјештење о одржавању 155. редовне сједнице

25.09.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Касарна 1“

24.09.2020.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ДИЈАМАНТ 2“ и МСЕ „ДИЈАМАНТ 3“

22.09.2020.

Обавјештење о одржавању 154. редовне сједнице

18.09.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Пузигаћа Јовица, Бања Лука

18.09.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Жељко Диздар, Бања Лука

18.09.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Радован Јандрић, Шипово

18.09.2020.

Обавјештење о покретању поступка измјене Дозвола за обавјештење дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

18.09.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Будисавље 2“

18.09.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постојење – МСЕ „Дијамант“

16.09.2020.

Обавјештење о одржавању 153. редовне сједнице

11.09.2020.
Copyright © 2022