REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 133. редовне сједнице

24.12.2019.

Обавјештење о одржавању 132. редовне сједнице

24.12.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно простојење – СЕ „Љубиње 3Ј 142 kWp“

23.12.2019.

Обавјештење о одржавању 131. редовне сједнице

20.12.2019.

Обавјештење о одржавању 130. редовне сједнице

20.12.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Врањеш Новица, Бања Лука

20.12.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Ракић Слободан, Бања Лука

20.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај у производним постројењима – МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“

19.12.2019.

0бавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Торич 3“

19.12.2019.

Обавјештење о поднесеним захтјева за издавање сертификата за производно постројење – СЕ „Еко енергетика 1“, СЕ „Еко енергетика 2“, СЕ „Еко енергетика 3“, СЕ „Еко енергетика 4“ и СЕ „Еко енергетика 5“

18.12.2019.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Пртић Драган, Бања Лука

18.12.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ДЕЛТА“

13.12.2019.

Обавјештење о одржавању 129. редовне сједнице

11.12.2019.

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“

11.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – СЕ „Билећанка 1“ и СЕ „Билећанка 2“

06.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Сунце 1“

06.12.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозвола за дистрибуцију електричне енергије – „Електродистрибуција“ а.д. Пале, „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње и „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

06.12.2019.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – „ТЕА ПРОМЕСА“ д.о.о. Бања Лука

06.12.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Торич 3“

05.12.2019.

Обавјештење о одржавaњу 128. редовне сједнице

29.11.2019.
Copyright © 2023