REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Никић Слободан, Брчко

28.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Бурум“

28.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковићи 1“, „Берковићи 2“, „Берковићи 3“, „Берковићи 4“, „Берковићи 5“, „Берковићи 6“, „Берковићи 7“, „Берковићи 8“, „Берковићи 9“, „Берковићи 10“, „Берковићи 11“, „Берковићи 12“, „Берковићи 13“ и „Берковићи 14“

27.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

27.01.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса “ГАС ПРОМЕТ“ Пале

27.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „ХТ Solar 1“ и „ХТ Solar 2“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Озон 1“, МСЕ „Озон 2“, МСЕ „Озон 3“ и МСЕ „Озон 4“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Малтекс 1“ и МСЕ „Малтекс 2“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за ППП – МСЕ „Мадра 3“ и МСЕ „Мадра 4“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Херц 3“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Геонова 1“, „Геонова 2“, „Геонова 3“, „Геонова 4“, „Геонова 5“, „Геонова 6“, „Геонова 7“, „Геонова 8“, „Геонова 9“ и „Геонова 10“

25.01.2021.

Обавјештење о одржавању 168. редовне сједнице

22.01.2021.

Обавјештење о одржавању 167. редовне сједнице

21.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Луг 1“, „Луг 2“, „Луг 3“, „Луг 4“, „Луг 5“, „Луг 6“, „Луг 7“, „Луг 8“, „Луг 9“ и „Луг 10“

15.01.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Миљацка“

13.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ „ХС 1“, „ХС 2“, „ХС 3“, „ХС 4“, „ХС 5“, „ХС 6“, „ХС 7“, „ХС 8“, „ХС 9“ и „ХС 10“

12.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ „Братач 1“, „Братач 2“, „Братач 3“, „Братач 4“, „Братач 5“, „Братач 6“, „Братач 7“, „Братач 8“, „Братач 9“ и „Братач 10″“

12.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Језеро 1“, МСЕ „Језеро 2“, МСЕ „Језеро 3“,МСЕ „Језеро 4“, МСЕ „Језеро 5“, МСЕ „Језеро 6“, МСЕ „Језеро 7″ и МСЕ“Језеро 8“

30.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕТМах 3“ и МСЕ „ЕТМах 4“

30.12.2020.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Ранко Ивановић, Лакташи

29.12.2020.
Copyright © 2022