REERS

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Батковићи 3“, „Батковићи 4“, „Батковићи 8“ и „Батковићи 9“

19.10.2022.

 „ETMax“ д.о.о. Бања Лука поднијело је дана 10.10.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за пренос издатих сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Малу соларну електрану „Батковићи 3“, Малу соларну електрану „Батковићи 4“, Малу соларну електрану „Батковићи 8“ и Малу соларну електрану „Батковићи 9“, Општина Невесиње, на Д.О.О. „ТЕСЛА“ Модрича…

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ Батковићи 3, Батковићи 4, Батковићи 8 и Батковићи 9 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ Батковићи 3, Батковићи 4, Батковићи 8 и Батковићи 9 (латиница)

Copyright © 2024