REERS

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „Тули 3” и МСЕ „Тули 4”

04.11.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије, односно за МСЕ „Тули 3” и МСЕ „Тули 4”

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „Тули 3” и МСЕ „Тули 4” (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „Тули 3” и МСЕ „Тули 4” (латиница)

Copyright © 2024