REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – „Прво гасно друштво“ д.о.о. Зворник

19.10.2022.

„ПРВО ГАСНО ДРУШТВО“ д.о.о. Зворник, поднијело је 06.07.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник (латиница)

Copyright © 2024