REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 2“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 5“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 3“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 4“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Сунце 4“

29.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Зрак 1“

29.12.2020.

Обавјештење о одржавању 166. редовне сједнице

25.12.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Вулић Олга, Бања Лука

25.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у произодном постројењу – МСЕ „Стјепић“

24.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „Ламинци 1“ и МСЕ „Ламинци 2“

24.12.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Сунце 4“

24.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Сунце 3“

24.12.2020.

Обавјештење о одржавању 165. редовне сједнице

24.12.2020.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Зрак 1“, МСЕ „Зрак 2“, МСЕ „Зрак 3“, МСЕ „Зрак 4“ и МСЕ „Зрак 5“

23.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Браварија Пиле 1“

23.12.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Стјепић“

18.12.2020.

Обавјештење о одржавању 164. редовне сједнице

18.12.2020.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Миљацка“

17.12.2020.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења која користе ОИЕ за МСЕ „Ламинци 1“ и МСЕ „Ламинци 2“

16.12.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Сунце 3“

16.12.2020.
Copyright © 2022